Giá gom được nỗi buồn – Lương Duyên Tâm

“Giá gom được nỗi buồn như lá rụng
Tôi sẽ đốt đi cho khói lên trời
Giá kéo được thành tơ nỗi nhớ
Tôi dệt thành áo mỏng tặng em thôi

Giá mỗi bông hoa chuộc được một lỗi lầm
Tôi sẽ tặng em những bông hoa đẹp nhất
Giá những câu thơ đủ làm hạnh phúc
Suốt cuộc đời tôi sẽ viết cho em

Nhưng rồi hoa chẳng chuộc được lỗi lầm
Nên những câu thơ hóa thành tẻ nhạt
Nỗi nhớ cũng không kéo thành tơ được
Tôi ngồi đốt nỗi buồn mãi chẳng thành tro.”

Advertisements

Let me hear your thought

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.